Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Sprawa: Wydawanie zaświadczeń
Podstawa prawna art. 217 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Architektury , Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego
ul. Jasna 1 pok.20 - 24 (I piętro)
Komórka odpowiedzialna: Wydział Architektury , Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego
Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zaświadczenia
Opłaty:
 1. za wniosek - 5,00 zł.,
 2. za każdy załącznik - 0,50 zł.,
 3. za zaświadczenie - 11,00 zł.
Termin załatwienia sprawy: Do 7 dni
Tryb odwoławczy i opłaty: Zażalenie od postanowienia odmawiającego wydania zaświadczenia wnosi się do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Lubaczowskiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Opłata skarbowa:
 • za podanie - 5,00 zł.,
 • za każdy załącznik - 0,50 zł.
Uwagi:
 1. Organ administracji państwowej obowiązany jest wydać zaświadczenie, jeżeli:
  1. urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,
  2. osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.
 2. Organ administracji państwowej, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Wydziale Architektury, Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego.

Metryka

 • opublikował: Konrad Jedynowicz
  data publikacji: 2021-05-05 07:45

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1456
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-05-05 07:45:44