Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Numer rejestru organu: ABR.6743.10.70.2021
 
Inwestor: PGE DYSTRYBUCJA S.A.
                z siedzibą w Lublinie
                ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

Rodzaj inwestycji, jej adres:

- Budowa elektroenergetycznej podziemnej linii kablowej nn 0,4kV typu YAKXS 4x120mm2 wraz z przyłączami kablowymi nn 0,4kV typu YAKXS 4x35mm2 do zasilenia budynków w miejscowości Narol ul. Targowa na działkach nr ewid. gruntów: 2272, 2270/10, 2270/9, 2270/4, 2270/6, 2270/1, 2270/2 położonych w Narolu

 


Informacja o dacie zgłoszenia: 17.09.2021 r.
Informacja o wniesieniu sprzeciwu: -
informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 08.10.2021r.

 
 
          W związku z powyższym informuję, że w tut. Urzędzie Starostwa Powiatowego
w Lubaczowie (Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego – pokój 20, I piętro, w godz. 7.00 – 15.00) strony mogą zapoznać się
z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Metryka

  • opublikował: Andrzej Pliszka
    data publikacji: 2021-09-22 12:15
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2021-10-08 10:40

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 942
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-10-08 10:40:22