Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

 Zespół Szkół w Oleszycach
ul. Zielona 1   37-630 Oleszyce
tel./fax. (016) 631 50 55
e-mail zs@eoleszyce.pl
http://www.zs.eoleszyce.pl

 

Zakres obowiązków:


1. Status prawny lub forma prawna:

Zespół Szkół w Oleszycach  jest szkołą publiczną ponadgimnazjalną istniejącą od 1 września 1972 roku kształcącą głównie branży gastronomicznej, turystycznej i agronomicznej. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Lubaczowski. Nadzór pedagogiczny sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.

2. Organizacja

W skład Zespołu Szkół w Oleszycach wchodzą następujące szkoły ponadgimnazjalne:

 4-letnie Technikum

 • technik agrobiznesu
 • technik żywienia i gospodarstwa domowego
 • technik rolnik
 • technik architektury krajobrazu
 • technik obsługi turystycznej


3-letnie Liceum Ogólnokształcące 

 • innowacja pedagogiczna ochrona  przeciwpożarowa i ratownictwo

3-letnie Liceum Profilowane o profilu:       

 • zarządzanie informacją

2-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa  

 • ogrodnik
 • kucharz małej gastronomii

3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa  

 • rolnik

Technikum Uzupełniające dla młodzieży 

 • technik ogrodnik
 • kucharz

Technikum Uzupełniające dla dorosłych  

 • technik rolnik

Szkoła Policealna dla dorosłych w formie zaocznej 

 • technik rolnik

Zespół Szkół w Oleszycach prowadzi zajęcia szkolne jednozmianowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 na podstawie arkusza organizacyjnego zatwierdzonego przez organ prowadzący. Godziny urzędowania administracji 7.00 – 15.00


3. Przedmiot działalności
 Nauczanie i kształcenie młodzieży, wychowanie i sprawowanie opieki oraz współpraca z instytucjami wspomagającymi realizację podstawowych celów i zadań szkoły.

4. Organami Zespołu Szkół w Oleszycach są:

 • Dyrektor Szkoły
 • Rada Pedagogiczna
 • Rada Rodziców
 • Samorząd Uczniowski

Zespół Szkół zatrudnia:

 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną  – 51 nauczycieli
 • pracowników administracji i obsługi   -  21 osoby

5. Bazę szkoły stanowi:

 • 21 klasopracowni wyposażonych w  pomoce dydaktyczne, sprzęt audiowizualny i poligraficzny, komputery, w tym 3 pracownie komputerowo-internetowe
 • sala gimnastyczna,
 • aula,
 • siłownia 10-cio stanowiskowa,
 • 2 pracownie żywienia do prowadzenia zajęć praktycznych,
 • internat na 180 miejsc z  kuchnią, stołówką i świetlicą,
 • biblioteka szkolna i Szkolne Multimedialne Centrum Informacji,
 • gabinet higienistki szkolnej,
 • 2 samochody osobowe, 1 samochód do przewozu osób, 3 ciągniki oraz maszyny rolnicze i sprzęt gospodarczy,
 • 17 ha upraw polowych i 20 ha sadu

Szkoła współorganizuje wyjazdy na praktyki zagraniczne w ramach Międzynarodowego Programu Edukacji Uczniów oraz współpracy z uczelniami wyższymi.
Szkoła zapewnia opiekę pedagoga szkolnego i higienistki szkolnej, rozwija zainteresowania uczniów w zakresie regionalizmu i sportu na zajęciach pozalekcyjnych.
Przy internacie działa  całoroczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe. 

Metryka

 • opublikował: Krzysztof Kopaczek
  data publikacji: 2020-11-26 12:00

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1450
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-11-26 12:00:22