Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Do zadań Skarbnika Powiatu należy:

 
 1. nadzorowanie realizacji polityki finansowej Powiatu,
 2. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków głównego księgowego budżetu Powiatu, obowiązków w zakresie rachunkowości oraz zadań związanych z emisją obligacji, zaciąganiem kredytów i pożyczek, zaciąganiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów, przystępowaniem do spółek i określaniem zasad wnoszenia wkładów i obejmowania udziałów i akcji, określaniem wysokości sumy do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania, emitowaniem papierów wartościowych, wyborem banku sprawującego obsługę bankową, blokowaniem środków finansowych, ustanawianiem hipoteki ustawowej,
 3. wykonywanie i nadzorowanie prac związanych z określeniem trybu prac nad projektem budżetu, z jego opracowaniem, uchwaleniem i realizacją budżetu, bieżącą kontrolą wykonania, zmianami w ciągu roku, opracowywaniem planów funduszy celowych, środków specjalnych i dotacji dla jednostek i zakładów budżetowych,
 4. nadzorowanie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej,
 5. kontrasygnowanie czynności prawnych, które mogą spowodować powstanie zobowiązań majątkowych Powiatu oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
 6. kierowanie Wydziałem Finansowym Starostwa, sprawowanie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Powiatu w zakresie finansowym i gospodarowania majątkiem,
 7. opracowywanie projektu budżetu Powiatu oraz dokonywanie analiz wykonania budżetu,
 8. nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu,
 9. sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu.

Metryka

 • opublikował: Konrad Jedynowicz
  data publikacji: 2020-11-26 14:28

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1871
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-11-26 14:28:40