Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

 Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjną oraz na podstawie obowiązującej instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu i regulaminu organizacyjnego PUP.

Skargi i wnioski są przyjmowane i rozpatrywane zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 98, poz.1071 ze zmianami) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tj. 7.30 do 15.30 z wyjątkiem obsługi bezrobotnych w Dziale Ewidencji, Świadczeń i Informacji, która odbywa się w godz. 8.00 do 13.00 . Strony w sprawie skarg i wniosków przyjmuje Kierownik i Zastępca w każdy wtorek w godz.10.00 do 13.00.

Załatwianie spraw w PUP Lubaczów

 • pośrednictwo pracy
 • organizowanie staży
 • prace interwencyjne
 • roboty publiczne
 • aktywizacja zawodowa absolwentów
 • pożyczki dla bezrobotnych
 • szkolenie bezrobotnych
 • zatrudnianie osób niepełnosprawnych
 • pożyczki dla niepełnosprawnych
 • rejestracja bezrobotnych
 • udostępnianie danych
 • wydawanie zaświadczeń
 • zasiłek pielęgnacyjny
 • zasiłek rodzinny
 • refundacja wynagrodzeń młodocianych
 • refundacja składek krus rolników
 • wniesienie skargi lub wniosku

Metryka

 • opublikował: Krzysztof Kopaczek
  data publikacji: 2020-11-26 12:45

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 733
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-11-26 12:45:15