Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

XXXIV Sesja Rady Powiatu  w Lubaczowie, odbędzie się w dniu  17  czerwca 2021r. o godzinie 10.00 w sali narad nr 13 Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Upamiętnienie 30-tej rocznicy wizyty Jana Pawła II w Lubaczowie.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie.
 6. Informacja Starosty z pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 7. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Lubaczowskiego za 2020r.
 8. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Lubaczowskiego za 2020r.
 9. Podjęcie Uchwały Nr XXXIV/…/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Lubaczowie wotum zaufania.
 10. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lubaczowskiego za rok 2020r wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Lubaczowskiego.
 11. Przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Lubaczowskiego za 2020r.
 12. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lubaczowskiego za 2020r.
 13. Przedstawienie Opinii Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lubaczowskiego za 2020r., oraz sprawozdania finansowego za 2020 rok.
 14. Podjęcie Uchwały Nr XXXIV/…/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Lubaczowskiego za 2020 rok.
 15. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Lubaczowie za 2020 rok.
 16. Przedstawienie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lubaczowie o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Lubaczowie za 2020r.
 17. Podjęcie Uchwały Nr XXXIV/…/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Lubaczowie z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2020 rok.
 18. Przedstawienie informacji z realizacji zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie, Muzeum Kresów w Lubaczowie, Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie.
 19. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania Kierowników Nadzoru Wodnego w Lubaczowie, Jarosławiu,  Tomaszowie Lubelskim i Biłgoraju z działań podejmowanych w 2020 roku na terenie powiatu lubaczowskiego.
 20. Podjęcie Uchwały Nr XXXIV/…/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i pokrycia ujemnego wyniku finansowego  za 2020 roku Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie.
 21. Przedstawienie Raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie za 2020 roku.
 22. Podjęcie Uchwały Nr XXXIV/…/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie za 2020r.
 23. Podjęcie Uchwały Nr XXXIV/…/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2021roku.
 24. Podjęcie Uchwały Nr XXXIV/…/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2021 roku o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2021roku.
 25. Podjęcie Uchwały Nr XXXIV/…/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubaczowskiego na lata  2021- 2030.
 26. Podjęcie Uchwały Nr XXXIV/…/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w obrębie Lubaczów.
 27. Podjęcie Uchwały Nr XXXIV/…/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Odziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2021 – 2023 „ Zacznij wszystko od nowa…”
 28. Podjęcie Uchwały Nr XXXIV/…/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie przystąpienia Powiatu Lubaczowskiego do realizacji Programu pn.” Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, zadanie „Specjalistyczne poradnictwo”.
 29. Podjęcie Uchwały Nr XXXIV/…/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie przystąpienia Powiatu Lubaczowskiego do realizacji Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, zadanie „Pobyt dzienny”.
 30. Podjęcie Uchwały Nr XXXIV/…/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Sami dla Siebie i Waszej przyszłości”.
 31. Podjęcie Uchwały Nr XXXIV/…/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie rozpatrzenia
 32. Interpelacje i zapytania radnych.
 33. Wnioski i oświadczenia radnych.
 34. Sprawy różne.

Zakończenie obrad.               

Metryka

 • opublikował: Krzysztof Kopaczek
  data publikacji: 2021-06-11 09:46

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1459
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-06-11 09:46:13