Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z systemu monitoringu wizyjnego jest Starosta Powiatu Lubaczowskiego z siedzibą w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37 -600 Lubaczów
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – adres mailowy: iod@lubaczow.powiat.pl, listownie na adres: Starostwo Powiatu Lubaczowskiego, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów., kontakt osobisty w siedzibie: ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Starostwa Powiatu Lubaczowskiego,
 4. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi na rzecz administratora na podstawie umowy powierzenia.
 5. podstawą przetwarzania  jest prawnie uzasadniony interes  - zwiększenie bezpieczeństwa tj. art. 6 ust.1 lit. f RODO
 6. zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania(w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 14 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.
 7. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu)
 11. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Metryka

 • opublikował: Krzysztof Kopaczek
  data publikacji: 2020-09-21 12:27

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1413
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-09-21 12:27:01