Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

 W dniu 26 listopada 2020 r.  o godz . 13.00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość ( w trybie zdalnym)  odbędzie się XXVII sesja Rady Powiatu w Lubaczowie. Proponowany porządek obrad:

 1.  Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie.
 5. Informacja Starosty Lubaczowskiego z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 6. Informacja o stanie środowiska w województwie podkarpackim i powiecie lubaczowskim sporządzona na  podstawie wyników badań zrealizowanych w ramach Państwowego monitoringu środowiska.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2020r.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie: wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę na czas określony tj. do 36 miesięcy od dnia podpisania umowy, lokalów o łącznej powierzchni 1092, 64 m2 (budynek A 985, 31, budynek E 107, 33m2) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie przy ulicy Mickiewicza 168 na działalność gastronomiczną.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zespole Szkół w Oleszycach.
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania.
 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zmiany uchwały nr XX/122/2016 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 22 września 2016r.w sprawie ustalenia regulaminu określającego dodatki do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród organu prowadzącego i dyrektora szkoły.
 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu w Lubaczowie do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Lubaczowie.
 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zgłoszenia przedstawicieli Rady Powiatu do składu Komisji konkursowej w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Z-c y Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Lubaczowie.
 15. Informacja PPIS w Lubaczowie na temat sytuacji epidemiologicznej w powiecie lubaczowskim w związku z  pandemią COVID-19.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wnioski i oświadczenia radnych.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie obrad.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Powiatu
 • opublikował: Krzysztof Kopaczek
  data publikacji: 2021-02-01 10:25
 • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-01 10:32

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1466
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-02-01 10:32:21