Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

W dniu 21 września 2020 r. o godz. 15.30 w Galerii Oficyna przy Muzeum Kresów w Lubaczowie odbędą się obrady XXIV sesji Rady Powiatu Lubaczowskiego.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie.
 5. Informacja Starosty Lubaczowskiego z pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 6. Przedstawienie informacji Zarządu Powiatu w Lubaczowie z wykonania budżetu powiatu lubaczowskiego za pierwsze półrocze 2020roku.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Powiatu w Lubaczowie.
 8. Wybór Wicestarosty Lubaczowskiego.
 9. Wybór członka Zarządu Powiatu.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Promocji, Kultury i Turystyki.
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki, Ładu i Bezpieczeństwa Publicznego.
 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2020r.
 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zmian w Statucie Powiatu Lubaczowskiego.
 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków zwolnienia z tych opłat.
 15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla powiatu lubaczowskiego i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2020r.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wnioski i oświadczenia radnych.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady

mgr Marta Tabaczek

Metryka

 • opublikował: Krzysztof Kopaczek
  data publikacji: 2020-10-06 11:07

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1526
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-10-06 11:07:41