Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Wymagane dokumenty:


1. wniosek o aktualizację opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.
2. Załączniki do wniosku:
- operat szacunkowy określający wartość nieruchomości gruntowej wg stanu na dzień aktualizacji,
- upoważnienie udzielone pełnomocnikowi działającemu w imieniu strony.

Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin załatwienia sprawy: nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania,
Informacje merytoryczne: Referat Geodezji, pokój nr 41, II piętro, tel. 016 632 87 41.

Uwagi:


1. Aktualizacji opłaty rocznej dokonuje się z urzędu albo na wniosek użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, na podstawie wartości nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
2. Użytkownik wieczysty może żądać od właściwego organu dokonania aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli wartość nieruchomości uległa zmianie, a właściwy organ nie podjął aktualizacji opłaty.
3. Ciężar dowodu, że istnieją przesłanki do aktualizacji opłaty, spoczywa na użytkowniku wieczystym. 

 

Pliki do pobrania:
Wniosek o aktualizację opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. 

Metryka

  • opublikował: Konrad Jedynowicz
    data publikacji: 2021-06-18 11:22
  • zmodyfikował: Konrad Jedynowicz
    ostatnia modyfikacja: 2021-06-18 11:23

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1929
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-06-18 11:23:26