Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

                                                                                                                                    Lubaczów, dnia 08.12.2022 r.

                                                                                     OGŁOSZENIE


    Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2022 poz. 2000) 
                                                                             Starosta Lubaczowski

zawiadamia, że postępowania administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej, której stan prawny jest nieuregulowany poprzez zezwolenie na przebudowę polegającą na rozbiórce istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji Tomaszów Południe – Lubaczów oraz założeniu i przeprowadzeniu na części nieruchomości napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 KV relacji Tomaszów Południe – Lubaczów, tj.:
1. położona w obrębie ewidencyjnym Nowe Brusno gm. Horyniec - Zdrój:
- dz. nr 3754 o pow. 1,4728 ha,
nie może być rozpatrzone w terminie z uwagi na szczególnie skomplikowany charakter sprawy. 

    Przyjęcie szczególnie skomplikowanego charakteru spraw i związane z tym przedłużenie terminu ich załatwienia przez organ wydający decyzję jest uzasadnione tym, że Wnioskodawca zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu na uzupełnienie braków ze względu na zlecenie mapy do celów prawnych, co wiąże się z wydłużonym terminem oczekiwania.

    Biorąc pod uwagę powyższe termin rozpatrzenia sprawy ustala się na dzień 8 luty 2023 r.

                                                                                                STAROSTA
                                                                                           mgr Zenon Swatek

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta - mgr Zenon Swatek
  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2022-12-08 12:07

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 96
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-12-08 12:11:20