Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Osoba ubiegająca się o uprawnienia do kierowania pojazdami

 Osoba ubiegająca się o prawo jazdy, przed przystąpieniem do szkolenia, składa właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy następujące dokumenty:
- wniosek o wydanie prawa jazdy,
- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
- orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (wymagane do kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E),
- zdjęcie o wymiarach 3,5x4,5 cm, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów, obejmujące wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, w pozycji frontalnej, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami ; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
-  zgodę jednego rodzica, jeżeli osoba nie jest pełnoletnia,
-  kserokopię posiadanego prawa jazdy – jeżeli posiada,
- klauzula informacyjna RODO

Na podstawie w/w dokumentów, właściwy organ wydający prawo jazdy, w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych, generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę.

Po zdaniu egzaminu na  prawo jazdy należy uiścić opłatę za jego wydanie, w kwocie 100,50 zł w pokoju nr 40 kartą lub na rachunek bankowy.
Brak w/w opłaty skutkuje niezamówieniem dokumentu prawa jazdy.

Metryka

  • opublikował: Konrad Jedynowicz
    data publikacji: 2021-05-05 08:02
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2021-11-10 11:44

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1816
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-09-19 09:43:48