Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaczowie,
37-600 Lubaczów, ul. Jasna 1, pok. nr 2, I piętro.

Wydział Organizacyjny
pokój nr 2, tel. (16) 632 87 02

Godziny pracy Biura
Poniedziałek, wtorek, środa,czwartek: 7:00 - 15:00
Piątek: biuro nieczynne
 
Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę: Inspektor Zbigniew Soroń

POUCZENIE:
1. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 roku, nr 208, poz. 1537 z późn. zm.), który brzmi:
„1. Likwidacja niepojętego depozytu z mocy prawa następuje w razie niepodjęcia
depozytu przez uprawnionego, mimo upływu terminu odbioru depozytu.
2. Termin do odbioru depozytu wynosi 3 lata od dnia doręczenia wezwania do odbioru
uprawnionemu lub wezwania, o którym mowa w art. 6 ust. 5”
 
2. Warunkiem odebrania przedmiotu z depozytu jest złożenie jego szczegółowego opisu lub przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo własności.

3. Starostwo Powiatowe nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny znalezionych przedmiotów.

Wykaz rzeczy znajdujących się w Biurze Rzeczy Znalezionych:

W dniu 20.04.2016 r. do magazynu Biura Rzeczy Znalezionych przy Starostwie Powiatowym w Lubaczowie przyjęto rower.
Właściciela w/w rzeczy wzywa się do odbioru z depozytu Starostwa - pok. nr 2, I piętro

W dniu 05.05.2016r. znaleziono trzy telefony komórkowe.
Właściciela w/w rzeczy wzywa się do odbioru z depozytu Starostwa - pok. nr 2, I piętro

26.04.2018r.
Starostwo Powiatowe w Lubaczowie zawiadamia, że zostało znalezionych dwanaście telefonów komórkowych różnych marek.
Zainteresowane osoby prosi sie o kontakt (pokój nr 2 I pięrto)


 ● Do Biura Rzeczy Znalezionych przyjmowane są do przechowywania rzeczy znalezione, za wyjątkiem:
- rzeczy znalezionych w budynkach publicznych (innych niż Starostwo Powiatowe w Lubaczowie) lub innych pomieszczeniach otwartych dla publiczności, środkach transportu publicznego - wówczas znalazca zobowiązany jest oddać rzecz zarządcy budynku lub pomieszczenia bądź zarządcy środka transportu publicznego;
- sprzętu lub ekwipunku wojskowego, amunicji, materiałów wybuchowych, aparatury radiowo-nadawczej, dokumentów wojskowych (legitymacje, książeczki lub zaświadczenia wojskowe, karty powołania lub mapy wojskowe), dowodów osobistych, tymczasowych zaświadczeń tożsamości, paszportów, dokumentów podróży – znalazca powinien niezwłocznie oddać znalezioną rzecz lub dokument najbliższej jednostce Policji;
- rzeczy znalezionych nie posiadającej żadnej wartości (np. rzecz jest trwale zniszczona, uszkodzona w sposób uniemożliwiający jej użytkowanie);
- posiada takie własności, że przechowywanie nie jest możliwe.
 
● Osoby poszukujące rzeczy zagubionej i zgłaszające się do Biura Rzeczy Znalezionych muszą określić:
- jaka rzecz (przedmiot) została zgubiona, opisać rzecz, charakterystyczny wygląd, bądź znaki szczególne;
- przedstawić dowody stwierdzające posiadanie zagubionej rzeczy (np. dowód zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne oznaczenia bądź opis widocznych środków zużycia).
 
● Rzeczy w Biurze Rzeczy Znalezionych przechowuje się przez okres 3 lat. Po upływie tego czasu przechodzą na własność Skarbu Państwa.

 

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2022-01-21 08:17
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2022-01-21 10:04

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2022-01-21 08:19

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1886
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-21 10:04:23