Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

                                                                                                                                 Lubaczów, dnia 07.03.2023 r.

                                                                      OGŁOSZENIE

    Na podstawie art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 3 i 4 oraz art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344),

                                                                   Starosta Lubaczowski

zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w celu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowych, których stan prawny jest nieuregulowany poprzez zezwolenie na przebudowę polegającą na rozbiórce istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji Tomaszów Południe – Lubaczów oraz założeniu i przeprowadzeniu na części nieruchomości napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 KV relacji Tomaszów Południe - Lubaczów, tj.:
1. położona w obrębie ewidencyjnym Łukawica gm. Narol:
- dz. nr 598 o pow. 2,7975 ha,
2. położona w obrębie ewidencyjnym Wola Wielka gm. Narol:
- dz. nr 752/1 o pow. 0,6309 ha,
3. położone w obrębie ewidencyjnym Nowe Brusno gm. Horyniec-Zdrój:
- dz. nr 3693 o pow. 1,2000 ha,
- dz. nr 3768/1 o pow. 0,8000 ha,
- dz. nr 3768/2 o pow. 0,4736 ha,

    Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanych nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne.

 

                                                                                                STAROSTA
                                                                                          mgr Zenon Swatek

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Marciniszyn
  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2023-03-08 12:11

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 235
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-08 12:11:43