Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów jest dokonywany na wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane: • firmę przedsiębiorcy,
 • numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
 • adres zamieszkania albo siedziby przedsiębiorcy,
 • adres stacji kontroli pojazdów przedsiębiorcy,
 • zakres badań,
 • imiona i nazwiska zatrudnionych diagnostów wraz z numerami ich uprawnień.

 

Stacje kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca, który: • ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiada wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów, zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań,
 • posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
 •  zatrudnia uprawnionych diagnostów,
 • nie jest przedsiębiorcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość,
 • nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub za przestępstwo przeciwko dokumentom (dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej).

 

OPŁATY

Opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorcy prowadzącego stację kontroli pojazdów - 412 zł.
Opłata skarbowa za zmianę wpisu - 206 zł.

Metryka

 • opublikował: Konrad Jedynowicz
  data publikacji: 2021-05-05 08:17

Metryka

 • opublikował: Konrad Jedynowicz
  data publikacji: 2021-05-05 08:17

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1406
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-03 11:54:14