Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

REJESTRY I EWIDENCJE PROWADZONE W WYDZIALE ORGANIZACYJNYM

 W Wydziele Organizacyjnym prowadzone są następujące rejestry:

1. Rejestr aktów normatywnych własnych kierownictwa starostwa,
2. Rejestr pełnomocnictw, upoważnień, wzorów podpisów,
3. Książka kontroli,
4. Rejestr wydawanych delegacji służbowych,
5. Rejestr przesyłek wpływających,
6. Rejestr przesyłek wychodzących,
7. rejestr połączeń faksowych,
8. Rejestr legitymacji słuzbowych pracowników starostwa,
9. Ewidencja rzeczy znależionych przyjętych w depozyt,
 

REJESTRY I EWIDENCJE PROWADZONE W REFERACIE OBSŁUGI RADY

- zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67)

1.Rejestr uchwał Rady Powiatu – rejestr prowadzony jest odręcznie i udostępniany w Referacie Obsługi Rady Starostwa Powiatowego w Lubaczowie. Uchwały w wersji elektronicznej są dostępne w BIP (w dziale IV. ORGANY POWIATU, w punkcie 3. Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych, w podpunkcie 2) Uchwały Rady Powiatu),
2.Rejestr wniosków i interwencji radnych – rejestr prowadzony jest odręcznie i udostępniany w Referacie Obsługi Rady Starostwa Powiatowego w Lubaczowie,
3.Rejestr uchwał komisji, zespołów i innych organów kolegialnych Rady Powiatu - rejestr prowadzony jest odręcznie i udostępniany w Referacie Obsługi Rady Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.


 REJESTRY I EWIDENCJE PROWADZONE W WYDZIALE FINANSOWYM

 

 1. a) Rejestry:

- Rejestr zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT,
- Rejestr zawieranych umów przez Powiat Lubaczowski
- Rejestr powiadomień do GIIF,
- Rejestr zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
- Rejestr not księgowych,
- Rejestr opłat z tytułu uzytkowania wieczystego gruntów.

 1. b) Ewidencje:
  - Ewidencje księgowe wynikające ze stosowania Ustawy o rachunkowości.

  REJESTRY I EWIDENCJE PROWADZONE W WYDZIALE PROMOCJI

  Ewidencja stowarzyszeń i fundacji działających na terenie Powiatu Lubaczowskiego,
  2. Ewidencja stowarzyszeń zwykłych działających na terenie Powiatu Lubaczowskiego.

Metryka

 • opublikował: Krzysztof Kopaczek
  data publikacji: 2021-06-22 10:14
 • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-22 10:15

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1703
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-06-22 10:22:51