Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

                                                                                                                               Lubaczów, dnia 07.07.2022 r.

                                                                        OGŁOSZENIE

    Na podstawie art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 3 i 4 oraz art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899),

                                                           Starosta Lubaczowski

zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w celu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowych, których stan prawny jest nieuregulowany poprzez zezwolenie na przebudowę polegającą na rozbiórce istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji Tomaszów Południe – Lubaczów oraz założeniu i przeprowadzeniu na częściach nieruchomości napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 KV relacji Tomaszów Południe - Lubaczów, tj.:

1. położone w obrębie ewidencyjnym Huta Złomy gm. Narol:
- dz. nr 182 o pow. 2,0161 ha,
- dz. nr 136/3 o pow. 0,2514 ha,
2. położona w obrębie ewidencyjnym Chlewiska gm. Narol:
- dz. nr 82 o pow. 0,4214 ha,
3. położona w obrębie ewidencyjnym Mokrzyca gm. Lubaczów:
- dz. nr 41 o pow. 0,2865 ha,

    Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne.

w.z. Starosty
mgr inż. Barbara Broź
WICESTAROSTA

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Marciniszyn
  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2022-07-07 09:14

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2022-07-07 09:14

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 488
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-07-07 09:14:56