Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

XLVIII Sesja Rady Powiatu w Lubaczowie odbędzie się w dniu 29 listopada 2022 r. o godzinie 11.00 w sali narad nr 13 Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie.
 5. Informacja Starosty z pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 6. Informacja o stanie środowiska na terenie powiatu lubaczowskiego w 2021 r. w świetle badań realizowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.
 7. Przedstawienie informacji o sytuacji  ekonomiczno – finansowej  oraz organizacyjnej SPZOZ w Lubaczowie na dzień 30.09.2022r.
 8. Podjęcie Uchwały Nr XLVIII/…/2022 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2022r.
 9. Podjęcie Uchwały Nr XLVIII/…/2022 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zmian w Statucie Powiatu Lubaczowskiego
 10. Podjęcie Uchwały Nr XLVIII/…./2022 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla powiatu lubaczowskiego i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizacje w 2022 r.
 11. Podjęcie Uchwały Nr XLVIII/…/2022 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Lubaczowskiego w 2023 r.
 12. Podjęcie Uchwały Nr XLVIII/…/2022 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubaczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2023r.
 13. Podjęcie Uchwały Nr XLVIII/…2022 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie na parkingu strzeżonym na 2023r.
 14. Podjęcie Uchwały Nr XLVIII/…/2022 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie prowadzenia   z Województwem Podkarpackim, jako wspólnej instytucji kultury – Muzeum Kresów w Lubaczowie.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady

mgr Marta Tabaczek

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Powiatu
 • opublikował: Krzysztof Kopaczek
  data publikacji: 2022-11-24 07:54

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 129
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-11-24 07:54:02