Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

XLIV Sesja Rady Powiatu w Lubaczowie, odbędzie się w dniu 28  czerwca 2022r., o godzinie 11.00 w sali narad nr 13 Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z XLII i XLIII Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie.
 5. Informacja Starosty z pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 6. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Lubaczowskiego za 2021r.
 7. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Lubaczowskiego za 2021r.
 8. Podjęcie Uchwały Nr XLIV/…/2022 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Lubaczowie wotum zaufania.
 9. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lubaczowskiego za rok 2021 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Lubaczowskiego.
 10. Przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Lubaczowskiego za 2021r.
 11. Przedstawienie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lubaczowskiego za 2021r.
 12. Przedstawienie Opinii Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lubaczowskiego za 2021r., oraz sprawozdania finansowego za 2021r.
 13. Podjęcie Uchwały Nr XLIV/…/2022 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu Powiatu Lubaczowskiego za 2021r.
 14. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Lubaczowie za 2021r.
 15. Przedstawienie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lubaczowie o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Lubaczowie za 2021r.
 16. Podjęcie Uchwały Nr XLIV/…/2022 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Lubaczowie z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2021r.
 17. Przedstawienie Raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie za 2021r.
 18. Podjęcie Uchwały Nr XLIV/…/2022 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie za 2021r.
 19. Podjęcie Uchwały Nr XLIV/…/2022 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2022r.
 20. Podjęcie Uchwały Nr XLIV/…/2022 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie.
 21. Podjęcie Uchwały Nr XLIV/…/2022 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/347/2022 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 17 marca 2022r., w sprawie  powierzenia Gminie Cieszanów zadania w zakresie założenia i prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Kowalówce.
 22. Podjęcie Uchwały Nr XLIV/…/2022 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
 23. Podjęcie Uchwały Nr XLIV/…/2022 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie rozpatrzenia wniosku.
 24. Podjęcie Uchwały Nr XLIV/…/2022 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie rozpatrzenia petycji.
 25. Podjęcie Uchwały Nr XLIV/…/2022 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego (logo) Powiatu Lubaczowskiego oraz zasad jego używania i wykorzystywania.
 26. Interpelacje i zapytania radnych.
 27. Wnioski i oświadczenia radnych.
 28. Sprawy różne.
 29. Zakończenie obrad.

        

Przewodniczący Rady

mgr Marta Tabaczek

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Powiatu
 • opublikował: Krzysztof Kopaczek
  data publikacji: 2022-06-22 13:31

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 702
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-22 13:31:09