Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Uprzejmie zapraszam na XXIII Sesję Rady Powiatu w Lubaczowie, która odbędzie się w dniu 16 lipca 2020r. o godz. 12:00 w sali kinowej Miejskiego Domu Kultury  w Lubaczowie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XX, XXI i XXII Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie.
 5. Informacja Starosty Lubaczowskiego z pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 6. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania Kierowników Nadzoru Wodnego w Lubaczowie, Jarosławiu, Tomaszowie Lubelskim i Biłgoraju z działań podejmowanych w 2019r. na terenie powiatu lubaczowskiego.
 7. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Lubaczowskiego za 2019r.
 8. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Lubaczowskiego za 2019r.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu  wotum zaufania.
 10. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lubaczowskiego za rok 2019r. wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Lubaczowskiego.
 11. Przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Lubaczowskiego za rok 2019.
 12. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lubaczowskiego za 2019r.
 13. Przedstawienie Opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lubaczowskiego za 2019r. oraz sprawozdania finansowego za 2019 rok.
 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Lubaczowskiego za 2019r.
 15. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Lubaczowie za 2019r.
 16. Przedstawienia Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lubaczowie o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Lubaczowie za 2019r.
 17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu  za  2019r.
 18. Przedstawienie informacji z realizacji zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie, Muzeum Kresów w Lubaczowie, Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie za 2019 rok.
 19. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019r. Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie.
 20. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. Muzeum Kresów w Lubaczowie.
 21. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie.
 22. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i pokrycia ujemnego wyniku finansowego za 2019r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie.
 23. Przedstawienie Raportu o sytuacji ekonomiczno- finansowej SP ZOZ w Lubaczowie za 2019r.
 24. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej SP ZOZ w Lubaczowie za 2019r.
 25. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie  w sprawie nadania statutu Technikum nr 1 w Oleszycach.
 26. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie nadania statutu Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Oleszycach.
 27. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wyłączenia i likwidacji Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Oleszycach.
 28. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wyłączenia i likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół  w Oleszycach.
 29. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wyłączenia i likwidacji Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Oleszycach.
 30. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół w Oleszycach Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół w Oleszycach.
 31. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół w Oleszycach Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zespole Szkół w Oleszycach.
 32. Zgłoszenie interpelacji i zapytań radnych.
 33. Wnioski i oświadczenia radnych.
 34. Sprawy różne.
 35. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady

mgr Marta Tabaczek

Metryka

 • opublikował: Krzysztof Kopaczek
  data publikacji: 2020-10-06 11:05

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1593
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-10-06 11:05:27