Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

LI  Sesja Rady Powiatu w Lubaczowie odbędzie się w dniu 26 stycznia 2023r. o godzinie 10.00 w sali narad nr 13 Starostwa Powiatowego  w Lubaczowie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z L Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie.
 5. Informacja Starosty z pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 6. Złożenie przez Starostę Lubaczowskiego sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lubaczowie w 2022 r.
 7. Przedstawienie sprawozdań z pracy komisji stałych Rady Powiatu w 2022 r.
 8. Podjęcie Uchwały Nr LI/…/2023 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Lubaczowie na 2023 r.
 9. Podjęcie Uchwały Nr LI/…/2023 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2023 r.
 10. Podjęcie Uchwały Nr LI/…/2023 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla powiatu lubaczowskiego i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2023 r.
 11. Podjęcie Uchwały Nr LI/…/2023 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubaczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.
 12. Podjęcie Uchwały Nr LI/…/2023 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie rozpatrzenia wniosku.
 13. Podjęcie Uchwały Nr LI/…/2023 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie rozpatrzenia petycji.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad.

   
                                                           Przewodniczący Rady 
                                                           mgr Marta Tabaczek

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Powiatu
 • opublikował: Krzysztof Kopaczek
  data publikacji: 2023-01-19 14:47
 • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-19 14:48

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 247
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-19 14:48:01