Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, ŚWIADCZENIA NIEODPŁATENO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO, W TYM NIEODPŁATNEJ MEDIACJI OSOBOM ZE ZNACZNĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ, KTÓRE NIE MOGĄ STAWIĆ SIĘ W PUNKCIE OSOBIŚCIE, ORAZ OSOBOM DOŚWIADCZAJĄCYM TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU SIĘ, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE Z DNIA 19 SIERPNIA 2011 R. O JĘZYKU MIGOWYM I INNYCH ŚRODKACH KOMUNIKOWANIA SIĘ (DZ. U. Z 2017 R. POZ. 1824)

Zgodnie z art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (tj. przez telefon, z wykorzystaniem komunikatorów internetowych).

Osobom, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w tym nieodpłatna mediacja również poprzez:
1)    zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub
2)    w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego lub
3)    za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Umawianie terminu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej odbywa się:
1) telefonicznie pod nr: 16 632 87 06,
2) drogą elektroniczną pod adresem e-mail: npp@lubaczow.powiat.pl
3) poprzez moduł zapisów na porady - internetowa rezerwacja terminu przez stronę www.np.ms.gov.pl lub www.bip.powiatlubaczowski.pl w zakładce Nieodpłatna pomoc prawna, porady obywatelskie i mediacja - Zapisy na bezpłatne usługi.

Osoby, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość – pod numerem telefonu: 16 632 87 06 lub adresem e-mail: npp@lubaczow.powiat.pl, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji składają Staroście Lubaczowskiemu w formie papierowej na adres: Starostwo Powiatowe w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów lub elektronicznej: npp@lubaczow.powiat.pl, oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. (plik do pobrania na stronie )

Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w tym nieodpłatną mediację, po otrzymaniu od Starosty Lubaczowie drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

 

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2020-12-07 13:54
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2022-01-17 10:06

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2066
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-17 11:20:01