Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Kierownik: Małgorzata Łakomy
Strony załatwiane są w dniach i godzinach pracy Starostwa.

 

Do podstawowych zadań Referatu Obsługi Rady i Zarządu należy:

 1. obsługa kancelaryjna posiedzeń Zarządu, w tym:
  1. kompletowanie i wysyłanie członkom Zarządu materiałów na posiedzenia Zarządu,
  2. wysyłanie zaproszeń,
  3. protokołowanie,
  4. przekazywanie do realizacji uchwał Zarządu,
 2. prowadzenie rejestru uchwał Zarządu,
 3. kompletowanie i przesyłanie radnym materiałów niezbędnych do pracy Rady i Komisji,
 4. protokołowanie obrad Rady i posiedzeń Komisji,
 5. transmitowanie i utrwalanie za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrady Rady,
 6. udostępnianie nagrań obrad Rady w BIP i na stronie internetowej Powiatu,
 7. prowadzenie rejestru:
  1. uchwał Rady,
  2. wniosków i opinii Komisji,
  3. interpelacji i wniosków radnych,
 8. przekazywanie do realizacji właściwym merytorycznie komórkom organizacyjnym Starostwa i jednostkom organizacyjnym powiatu uchwał Rady,
 9. koordynowanie prac związanych z przygotowywaniem odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych,
 10. przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady,
 11. przekazywanie do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego uchwał Rady,
 12. prowadzenie i udostępnianie zbioru aktów prawa miejscowego ustanowionych przez Powiat,
 13. prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi radnych,
 14. udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego,
 15. sporządzanie listy diet radnych Powiatu,
 16. współdziałanie w zakresie koniecznym dla prac Rady i Komisji z organami administracji publicznej i innymi instytucjami,
 17. prowadzenie spraw związanych z nadaniem tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Lubaczowskiego”
 18. przygotowywanie projektu uchwały Rady w sprawie podziału Powiatu na okręgi wyborcze,
 19. obsługa kancelaryjna terytorialnych komisji wyborczych, przekazywanie materiałów do archiwum państwowego.

Metryka

 • opublikował: Konrad Jedynowicz
  data publikacji: 2021-05-05 08:36
 • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-10 13:03

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1954
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-10 13:03:30