Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Informujemy, że Zarząd Powiatu Lubaczowskiego Uchwałą nr 159/634/2023 z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu lubaczowskiego w 2023 roku, podjął decyzję o ogłoszeniu konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:
•    ochrony i promocji zdrowia;
•    działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
•    edukacji, oświaty i wychowania;
•    wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
•    ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
•    podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Organizacje pozarządowe zainteresowane aplikowaniem o środki na ww. działania mogą składać wnioski zgodne z wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057)

Termin składania ofert upływa o godz. 15: 00 w dniu 7 marca 2023 r.

Wymienione rozporządzenie, wzór oferty i wzór sprawozdania z realizacji zadania można pobrać ze strony: https://powiatlubaczowski.pl/organizacje-pozarzadowe/wzory-ofert-i-sprawozdan-organizacje-pozarzadowe/ 

Szczegóły konkursu zamieszczone są pod adresem: https://powiatlubaczowski.pl/organizacje-pozarzadowe/ogloszenia-tegoroczne-organizacje-pozarzadowe/ 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych - Mariusz Pieróg
  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2023-02-15 14:54

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2023-02-15 14:54

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 462
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-15 15:07:04