Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

 Uprzejmie zapraszam na X Sesję Rady Powiatu w Lubaczowie, która odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2019r. godz. 13:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, w sali narad nr 13, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie.
 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie oddania w najem pomieszczeń znajdujących się w budynku w Lubaczowie przy ul. Mickiewicza 45.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2019r.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego niezbędnego do realizacji projektu pt. „Wzrost, jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego” w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie nr 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Wzrost, jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego” w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie nr 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 9. Przedstawienie petycji z dn.31.07.2019 dot. wprowadzenia  w starostwie powiatowym Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
 10. Rozpatrzenie skargi z dnia 25.07.2019r.
 11. Informacja Starosty z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 12. Zgłoszenie interpelacji i zapytań radnych.
 13. Wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad.

 

Wiceprzewodniczący Rady
mgr Adam Swatek – Czernecki

 

Metryka

 • opublikował: Krzysztof Kopaczek
  data publikacji: 2020-10-06 10:21

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1638
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-10-06 10:21:46