Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

XL Sesja Rady Powiatu   w Lubaczowie, odbędzie się w dniu 27 stycznia 2021r. o godzinie 10.00 w sali narad nr 13 Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Starosty z pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 5. Złożenie przez Starostę Lubaczowskiego sprawozdania z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lubaczowie w 2021r.
 6. Podjęcie Uchwały Nr XL/…/2022 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Lubaczowie na 2022r., oraz przedstawienie sprawozdań z pracy komisji stałych Rady Powiatu za 2021r.
 7. Podjęcie Uchwały Nr XL/…/2022 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla powiatu lubaczowskiego i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację  w 2022r.
 8. Podjęcie Uchwały Nr XL/…/2022 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2022-2024.
 9. Podjęcie Uchwały Nr XL/…/2022 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pt.’ Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż pozostających bez pracy w powiecie lubaczowskim (VIII)” Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 10. Podjęcie Uchwały Nr XL/…/2022 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Oleszycach.
 11. Podjęcie Uchwały Nr XL/…/2022 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zasad wnoszenia i rozpatrywania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Powiatu
 • opublikował: Krzysztof Kopaczek
  data publikacji: 2022-01-21 15:04

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 970
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-21 15:04:13