Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

 Wydawanie legitymacji dla Strażników Społecznej Straży Rybackiej

1. Usługa umożliwia złożenie do Starostwa Powiatowego w Lubaczowie wniosku o wystawienie legitymacji dla Strażnika Społecznej Straży Rybackiej.
2. Strażników powołuje i odwołuje Komendant w uzgodnieniu z Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego.
3. Strażnicy podlegają corocznej weryfikacji, której podstawę stanowi efektywność działalności strażnika. Weryfikacji tej dokonuje komendant przy udziale przedstawicieli PZW. Strażnik powinien posiadać kwalifikacje ze znajomości przepisów w zakresie ochrony wód oraz Statutu PZW i Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW oraz predyspozycje do prowadzenia czynności kontrolnych, w tym przede wszystkim odpowiedni stan zdrowia i sprawność fizyczną oraz bezkonfliktowy charakter i umiejętność współżycia w środowisku.

Kogo dotyczy
Komendant Powiatowy Społecznej Straży Rybackiej, Strażnicy Społecznej Straży Rybackiej


Czas realizacji
Legitymacje wystawiane są bez zbędnej zwłoki.
 

Wymagane dokumenty
1. Wniosek Komendanta Społecznej Straży Rybackiej w Lubaczowie o wystawienie legitymacji dla Strażnika Społecznej Straży Rybackiej.
2. Jedno aktualne zdjęcie.

Opłaty
Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy
Nie przysługuje

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz.U.z 2018r. , poz. 1476).
2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 9 maja 1997r. w sprawie praw i obowiązków pracowniczych, zasad wynagradzania, wzorów oznak, legitymacji służbowej, odznaki służbowej i umundurowania strażników Państwowej Straży Rybackiej oraz wzoru oznaki i legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej (Dz.U. z 1997r., Nr 55, poz. 354 z późn.zm.).
3. Regulamin Społecznej Straży Rybackiej w Lubaczowie zatwierdzony Uchwałą Nr VII/55/99 Rady Powiatu Lubaczowskiego z dnia 30 kwietnia 1999r. oraz Uchwała Nr XV/133/2008 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej w Lubaczowie.


Dane urzędu
Starostwo Powiatowe w Lubaczowie

Dane adresowe
ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów

Miejsce składania dokumentów
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska  I piętro, pok. Nr 19, albo w Sekretariacie Starostwa pok. Nr 9

Dni i godziny
Pon - pt   7:00  - 15:00

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-08-06 09:40

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1823
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-06 09:40:35