Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Uprzejmie zapraszam na XVII Sesję  Rady Powiatu w Lubaczowie, która odbędzie się w dniu  30 stycznia 2020r. o godz. 10:00 w budynku Starostwa Powiatowego  w Lubaczowie, w sali narad nr 13, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie.
 5. Informacja Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 6. Zatwierdzenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lubaczowie  na 2020r.  oraz przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2019r.
 7. Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Lubaczowie na 2020r. oraz przedstawienie sprawozdań z pracy komisji stałych  za 2019r.
 8. Przedstawienie przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu lubaczowskiego za 2019 r.
 9. Przedstawienie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubaczowie informacji o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego powiatu  lubaczowskiego za 2019 r.
 10. Przedstawienie przez Komendanta Powiatowego Policji w Lubaczowie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu lubaczowskiego za 2019r.
 11. rzedstawienie przez Powiatowego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej  w Lubaczowie informacji o stanie bezpieczeństwa powiatu lubaczowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2019 r.
 12. Przedstawienie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lubaczowie informacji o stanie bezpieczeństwa obiektów budowlanych na terenie powiatu lubaczowskiego za 2019 r.
 13. Przedstawienie przez Komendantów Straży Granicznej informacji dotyczącej ochrony granicy państwowej na terenie powiatu lubaczowskiego za 2019 r.
 14. Przedstawienie przez Prokuratora Rejonowego w Lubaczowie informacji o stanie przestępczości i jej zwalczaniu na terenie powiatu lubaczowskiego za 2019 r.
 15. Złożenie przez Starostę Lubaczowskiego sprawozdania z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lubaczowie za 2019r.
 16. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2020-2022.
 17. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla powiatu lubaczowskiego i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2020 r.
 18. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie Statutu Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie.
 19. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Oleszycach.
 20. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wprowadzenia zmian  w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2020r.
 21. Interpelacje i zapytania radnych.
 22. Wnioski i oświadczenia radnych.
 23. Sprawy różne.
 24. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu
mgr Marta Tabaczek

Metryka

 • opublikował: Krzysztof Kopaczek
  data publikacji: 2020-10-06 10:51

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1474
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-10-06 10:51:23