Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

XLVI Sesja Rady Powiatu  w Lubaczowie, odbędzie się w dniu  29 września 2022r. o godzinie 8.00 w sali narad nr 13 Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie.
 5. Informacja Starosty z pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 6. Przedstawienie rocznych sprawozdań Kierowników Nadzoru Wodnego w Lubaczowie, Biłgoraju, Tomaszowie oraz Jarosławiu z działań podejmowanych na terenie powiatu lubaczowskiego za 2021r.
 7. Przedstawienie informacji z realizacji budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2022 r.
 8. Podjęcie Uchwały Nr XLVI/…/2022 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2022r.
 9. Podjęcie Uchwały Nr XLVI/…/2022 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie  wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości w celu zabezpieczenia kredytu  w rachunku bieżącym zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Lubaczowie.
 10. Podjęcie Uchwały Nr XLVI/…/2022 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie  wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieokreślony od dnia 01.11.2022r. pomieszczeń znajdujących się  na parterze budynku „L” o łącznej powierzchni 35,95m2 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Lubaczowie przy ulicy Mickiewicza 168 na rejestracje oraz pracownie mammograficzną.
 11. Podjęcie Uchwały Nr XLVI/…/2022 Rady Powiatu w Lubaczowie
  w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie nadanego Uchwałą Nr XXVI/154/2017 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 marca 2017r. z późniejszymi zmianami.
 12. Podjęcie Uchwały Nr XLVI/…/2022 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie  pozbawienia drogi – starodroże DW Nr 865 kategorii drogi powiatowej.
 13. Podjęcie Uchwały Nr XLVI/…/2022 Rady Powiatu w Lubaczowie
  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/324/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Lubaczowskiego w 2022 r.
 14. Podjęcie Uchwały Nr XLVI/…/2022 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie rozpatrzenia petycji.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad.

                                                                                                            Przewodniczący Rady

                                                                                                             mgr Marta Tabaczek

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Powiatu
 • opublikował: Krzysztof Kopaczek
  data publikacji: 2022-09-27 09:55

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 445
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-09-27 09:55:18