Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Lubaczów, dnia 23.05.2022 r.

OGŁOSZENIE


    Na podstawie art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 3 i 4 oraz art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899),

Starosta Lubaczowski

zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w celu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej, której stan prawny jest nieuregulowany poprzez zezwolenie na przebudowę polegającą na rozbiórce istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji Tomaszów Południe – Lubaczów oraz założeniu i przeprowadzeniu na części nieruchomości napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 KV relacji Tomaszów Południe - Lubaczów, tj.:
1. położona w obrębie ewidencyjnym Łukawica gm. Narol:
- dz. nr 142 o pow. 7,5388 ha,

    Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne.

 

STAROSTA
mgr Zenon Swatek

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Marciniszyn
 • opublikował: Krzysztof Kopaczek
  data publikacji: 2022-05-24 11:35
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Marciniszyn
  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
   data publikacji: 2022-05-24 11:37

Metryka

 • opublikował: Krzysztof Kopaczek
  data publikacji: 2022-05-24 11:36

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 883
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-24 11:37:52