Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

 Uprzejmie zapraszam na XIII Sesję Rady Powiatu w Lubaczowie, która odbędzie się w dniu 18 września 2019r. godz. 13:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, w sali narad nr 13, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie na złożenie wniosku o dofinansowanie, zaciąganie zobowiązań (zawarcie umowy) oraz przyjęcie dofinansowania w ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie” w ramach Programu priorytetowego 3.4, Część 1, Ochrona Atmosfery, Budownictwo Energooszczędne, Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie organizowanego przez NFOŚIGW.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia w sprawie powierzenia Powiatowi Jarosławskiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.
 7. Informacja Starosty z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 8. Zgłoszenie interpelacji i zapytań radnych.
 9. Wnioski i oświadczenia radnych.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu
mgr Marta Tabaczek

Metryka

 • opublikował: Krzysztof Kopaczek
  data publikacji: 2020-10-06 10:26

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1449
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-10-06 10:26:00