Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

 Dane adresowe:

Dom Dziecka
w Nowej Grobli
37-631 Nowa Grobla 83
Tel.- faks (016) 631 61 32

Dom Dziecka w Nowej Grobli działa na podstawie następujących aktów prawnych:

 • Uchwały Nr XXVIII/249/2006 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30. 03.2006r. w sprawie utworzenia Domu Dziecka w Nowej Grobli:
 • statutu określającego zakres działania Domu Dziecka stanowiącego załącznik do w/w uchwały,
 • ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.),
 • rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005r. w sprawie placówek opiekuńczo wychowawczych (Dz. U. z dnia 4 marca 2005r.),
 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr. 142 poz 1592 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 22 marca 1990 0 pracownikach samorządowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr. 142, poz. 1593),
 • ustawy z dnia 26 listopada 1988r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr. 155, poz. 1014 z poźn. zm).
 • ustawy z dnia 29 wrzśnia 1994 r. o rachunkowości ( tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr. 76 poz. 694 z późn. zm),
 • ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr. 19, poz 177 z poźn. zm)

Dom Dziecka w Nowej Grobli jest samodzielną jednostką organizacyjną Powiatu Lubaczowskiego nie posiadającą osobowości prawnej, sprawującą opiekę całodobową. Dom Dziecka w Nowej Grobli jest socjalizacyjną placówką opiekuńczo – wychowawczą. Pobyt w domu dziecka jest odpłatny , w roku 2007 zarządzeniem nr 12/ 2007 Starosty Lubaczowskiego z dnia 07 marca 2007r., kwota odpłatności wynosi 2166,00zł.

W Domu Dziecka w Nowej Grobli pracuje 22 osoby.

Całodobową opiekę opiekuńczo wychowawczą sprawuje 10 wychowawców.
Dział finansowo – księgowy prowadzi Powiatowy Zespół Ekonomiczny w Lubaczowie.
Dział kadr prowadzi Pani Alicja Czernysz – Kawa w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie.
W Domu Dziecka w Nowej Grobli działa Stały Zespół do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka.
Szczegółową organizację wewnętrzna Domu Dziecka, zakresy zadań określa regulamin organizacyjny opracowany przez dyrektora i zatwierdzony przez Zarząd Powiatu. 

Metryka

 • opublikował: Krzysztof Kopaczek
  data publikacji: 2020-11-26 12:37

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1236
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-11-26 12:37:01