Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o oddanie w trwały zarząd (wygaszenie trwałego zarządu) nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa/ Powiatu Lubaczowskiego.
2. Załączniki do wniosku:
- zgoda organu nadzorującego jednostkę organizacyjną ( w przypadku wygaszenia trwałego zarządu),
- upoważnienie udzielone pełnomocnikowi działającemu w imieniu strony.
Opłaty - nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit.h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635/.

Sposób załatwienia sprawy: decyzja ustanawiająca wygaśnięcia trwałego zarządu.

Termin załatwienia sprawy: do 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Natomiast decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu, na wniosek jednostki organizacyjnej, wydaje właściwy organ, po uzyskaniu możliwości zagospodarowania nieruchomości, w ciągu 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Informacje merytoryczne: Referat Geodezji, pokój nr 41, II piętro, tel. 016 632 87 41.

Uwagi:

1. Nieruchomości stanowiące przedmiot własności lub przedmiot użytkowania wieczystego Skarbu Państwa oddaje się w trwały zarząd państwowej jednostce organizacyjnej, a nieruchomości stanowiące przedmiot własności lub przedmiot użytkowania wieczystego jednostki samorządu terytorialnego – odpowiedniej samorządowej jednostce organizacyjnej.
2. Trwały zarząd ustanawia się na czas nie oznaczony lub czas oznaczony.
3. Z wnioskiem o ustanowienie trwałego zarządu występuje jednostka organizacyjna.
4. Trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej ustanawia właściwy organ, w drodze decyzji.
5. Objęcie nieruchomości w trwały zarząd następuje na podstawie protokołu zdawczo –odbiorczego.
6. Trwały zarząd wygasa z upływem okresu, na który został ustanowiony, albo na skutek wydania decyzji właściwego organu o jego wygaśnięciu.
7. Jednostka organizacyjna może zgłosić właściwemu organowi wniosek o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu do całej nieruchomości lub jej części, jeżeli stała się dla niej zbędna.

Pliki do pobrania:
Wniosek o oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa/ Powiatu Lubaczowskiego.
Wniosek o wygaszenie trwałego zarządu nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa/ Powiatu Lubaczowskiego

Metryka

  • opublikował: Konrad Jedynowicz
    data publikacji: 2021-06-18 11:15
  • zmodyfikował: Konrad Jedynowicz
    ostatnia modyfikacja: 2021-06-18 11:17

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2071
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-06-18 11:17:51