Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

GN.6840.1.1.2020                     Lubaczów, dnia 15.04.2021 r.


                                 Informacja o wyniku przetargu


    Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz.U z 2014 r., poz. 1490/ - informuję, iż w dniu 7 kwietnia 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie został przeprowadzony pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Lubaczowskiego, położonej w obrębie Lubaczów przy ulicy Mazury, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4617/23 o pow. 0,0387 ha, objętej księgą wieczystą nr PR1L/00040285/9.

Cena wywoławcza działki nr 4617/23 o pow. 0,0387 ha wynosiła 24 862,00 zł brutto (w tym 23% podatku Vat), słownie: dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dwa złote 00/100).

    Do uczestnictwa w przetargu została dopuszczona jedna osoba, która wniosła wymagane wadium w kwocie 2 486,00 zł.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu na sprzedaż działki nr 4617/23 o pow. 0,0387 ha wyniosła 25 112,00 zł brutto.

W wyniku przetargu nabywcą działki nr 4617/23 została Pani Teresa Koza.

          Niniejsza informacja o wyniku przetargu została wywieszona na okres 7 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej:  www.lubaczow.powiat.pl/xv_ogloszenia_pozostale.

                                                                                        Starosta
                                                                                 mgr Zenon Swatek

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-09-13 12:50

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-09-13 12:50

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 732
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-09-13 12:51:11