Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Zgodnie z ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, w Powiecie Lubaczowskim jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna, świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w tym mediacja.

                                OSOBY UPRAWNIONE

Uprawnionymi do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej są osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów za odpłatne usługi prawnicze oraz złożą stosowne oświadczenie bezpośrednio przed udzieleniem pomocy.

Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

                                                                                                           REJESTRACJA
W celu uzyskania pomocy w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej należy dokonać wcześniejszej rejestracji pod wskazanym przez Starostę nr tel. (16) 632 87 06, lub elektronicznie - npp@lubaczow.powiat.pl, bądź poprzez strony; www.np.ms.gov.pl, www.lubaczow.powiat.pl/bip w zakładce Nieodpłatna pomoc prawna, porady obywatelskie i mediacja – Zapisy na bezpłatne usługi
Rejestracja telefoniczna odbywa się w poniedziałek, wtorek, środa w godzinach od 8.00 do 12.00.


OSOBY Z DYSFUNKCJAMI NARZĄDÓW MOWY I SŁUCHU MOGĄ DOKONYWAĆ ZGŁOSZEŃ OSOBIŚCIE LUB NA ADRES E-MAIL: npp@lubaczow.powiat.pl

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.  Do dokonania rejestracji niezbędne jest podanie:
• imienia i nazwiska osoby uprawnionej,
• numeru telefonu osoby uprawnionej,
• preferowanej daty i godziny wizyty
• adresu w przypadku porad udzielanych poza punktem osobom ze znaczną niepełnosprawnością i trudnościami w komunikowaniu się.

Wskazanie przez osobę uprawnioną numeru telefonu wiąże się z potrzebą kontaktu w przypadku wystąpienia sytuacji losowej, wskutek której konieczne byłoby przełożenie planowanej wizyty lub w przypadku udzielenia pomocy prawnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

W przypadku zamiaru odwołania lub przełożenia terminu wizyty w punkcie pomocy prawnej, osoba uprawniona zobowiązana jest do telefonicznego powiadomienia o tym pracownika Starostwa pod numerem telefonu (16) 632 87 06.

Godzina wizyty w punkcie pomocy prawnej, wskazana podczas telefonicznej rejestracji, jest orientacyjna i może ulec zmianie.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania pomocy, o czym zadecyduje osoba udzielająca pomocy prawnej.

                                                                                                             OPINIE
Osoby uprawnione mogą przekazywać Staroście opinie o udzielonej pomocy:
• umieszczając je w urnie znajdującej się w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub
• telefonicznie pod numerem telefonu (16) 632 87 06 lub
• za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej npp@lubaczow.powiat.pl listownie (Starostwo Powiatowe w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów,  Wydział Organizacyjny ).

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2020-12-07 14:05

Pliki

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-03-10 10:27

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 78
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-10 10:35:59