Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

 W dniu  28 stycznia 2021r. o godzinie 9.00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość ( zdalny tryb obradowania) odbędzie się XXIX sesja Rady Powiatu w Lubaczowie.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z  XXVIII Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie.
 5. Informacja Starosty z pracy Zarządu Powiatu  w okresie między sesjami.
 6. Przedstawienie przez Wojewodę Podkarpackiego wraz z przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.
 7. Złożenie przez Starostę Lubaczowskiego sprawozdania z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lubaczowie w 2020r.
 8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie budżetu Powiatu Lubaczowskiego na 2021r.
 9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubaczowskiego na lata 2021-2030.
 10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie udzielenia Powiatowi Przeworskiemu pomocy finansowej.
 11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Lubaczowie na 2021r. oraz przedstawienie sprawozdań z pracy komisji stałych Rady Powiatu za 2020r.
 12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla powiatu lubaczowskiego i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2021r.,
 13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025.
 14. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lubaczowskim na lata 2021-2028.
 15. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Służącemu Działaniom Profilaktycznym w Zakresie Promowania i Wdrażania Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci w Rodzinach Zagrożonych Przemocą  w Rodzinie na lata 2021-2025.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wnioski i oświadczenia radnych.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie obrad.   

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Powiatu
 • opublikował: Krzysztof Kopaczek
  data publikacji: 2021-02-01 10:39

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1438
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-02-01 10:39:32