Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

 Uprzejmie zapraszam na XV Sesję Rady Powiatu w Lubaczowie, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2019r. godz. 9:30 w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, w sali narad nr 13, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

Część I

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z  XIV Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie
 5. Informacja Starosty z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2019 r.
 7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zmiany Uchwały Nr X/70/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 6 czerwca 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubaczowskiego na lata 2019-2030.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie za 2019 oraz 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas określony lokalu o powierzchni 67,94 m2 w budynku „M” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie przy ulicy Mickiewicza 168 na działalność gabinetów fizjoterapeutycznych.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie przyjęcia od Wojewody Podkarpackiego zadania publicznego z zakresu administracji rządowej w zakresie niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2020 roku.
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Lubaczowskiego do realizacji projektu pod nazwą „Przedszkole nowych możliwości” w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-029/19, działanie 9.1 – Rozwój edukacji przedszkolnej.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Sprawy różne.

Przerwa w obradach: 15min

Część II

    15. Referat okolicznościowy dr hab. Teresy Brzezińskiej – Wójcik, prof. UMCS, Kierownika Katedry Geografii Regionalnej i Turyzmu pt. „Jak wykreować obszarowy produkt turystyczny na Roztoczu Wschodnim”
    16. Podpisanie przez Powiat Lubaczowski porozumienia o współpracy z Instytutem Geografii Społeczno – Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
    17. Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Powiatem Lubaczowskim i Powiatem Tomaszowskim.
    18. Zakończenie obrad.

                                                         Przewodnicząca Rady Powiatu
                                                               mgr Marta Tabaczek

Metryka

 • opublikował: Krzysztof Kopaczek
  data publikacji: 2020-10-06 10:38

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1678
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-10-06 10:38:34