Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

LIV Sesja Rady Powiatu w Lubaczowie odbędzie się w dniu  18 maja 2023 r. o godz. 14.30 w sali narad nr 13 Starostwa Powiatowego  w Lubaczowie.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z  LIII Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie.
5.    Informacja Starosty z pracy Zarządu Powiatu  w okresie między sesjami.
6.    Przedstawienie  sprawozdania z realizacji Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2015-2022 za 2022 r.
7.    Przedstawienie Informacji o środkach finansowych przeznaczonych na zwalczanie bezrobocia w powiecie lubaczowskim w 2023 r.
8.    Przedstawienie „Oceny zasobów pomocy społecznej” dla Powiatu Lubaczowskiego za rok 2022.
9.    Przedstawienie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022.
10.    Podjęcie Uchwały Nr LIV/.../2023 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2023 r. 
11.    Podjęcie Uchwały  Nr LIV/…/2023 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi  oraz jego parkowanie na parkingu strzeżonym na 2023 r.
12.     Podjęcie Uchwały Nr LIV/.../2023 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Lubaczowski porozumienia o współpracy z Powiatem Karkonoskim.
13.    Interpelacje i zapytania radnych.
14.    Wnioski i oświadczenia radnych. 
15.    Sprawy różne.
16.    Zakończenie obrad.  

  
PRZEWODNICZĄCY RADY 
mgr Marta Tabaczek

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Powiatu
  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2023-05-11 14:53
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2023-05-11 14:53

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 23
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-11 14:53:31