Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Dane adresowe:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
ul. Mickiewicza 168
37-600 Lubaczów

tel. (016) 632 81 00
fax (0 16) 832 81 10
e-mail: szpital@lubaczow.com
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jest prowadzony w formie samodzielnego zakładu posiadającego osobowość prawną. Zakład podlega obowiązkowi rejestracji w Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonym przez Wojewodę podkarpackiego oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym.


Zakład działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.)
 • statutu
 • regulaminu porządkowego.

Strukturę organizacyjną zakładu tworzą:
Dyrektor SPZOZ oraz podległe mu stanowiska i komórki organizacyjne:

 • Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa,
 • Główny Księgowy,
 • Komórki podstawowej opieki zdrowotnej,
 • Komórki opieki doraźnej,
 • Komórki działalności medycznej stacjonarnej,
 • oddziały szpitala
 • inne komórki organizacyjne
 • pracownie diagnostyczne
 • inne komórki działalnośći medycznej
 • Komórki działalności medycznej specjalistycznej ambulatoryjnej,
 • Działy administracji,
 • Samodzielne stanowiska pracy
 • Jednostki pomocnicze.

Zadania:
Zadaniem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jest w szczególności podejmowanie działań medycznych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia. Zakład może prowadzić inną działalność gospodarczą, a w szczególności w zakresie: usług pralniczych, gastronomicznych, kserograficznych, transportowych, zastępstwa inwestorskiego.

 • Zakładem kieruje dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz. Przy zakładzie działa Rada Społeczna jako organ inicjujący i opiniodawczy Rady Powiatu oraz organ doradczy dyrektora zakładu.
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jest własnością Powiatu Lubaczowskiego.
 • Świadczenia zdrowotne są udzielane w zakładzie na podstawie regulaminu porządkowego, zgodnie ze standardami postępowania i procedurami medycznymi określonymi rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.
 • Zakład prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zakładu. Sposoby i zasady udostępniania danych w niej zawartych określają przepisy ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

 

Metryka

 • opublikował: Krzysztof Kopaczek
  data publikacji: 2020-11-26 11:17

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1610
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-29 14:14:30