Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

                                                                                                        Lubaczów, dnia 20.09.2022 r.

                                                                   OGŁOSZENIE

    Na podstawie art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 3 i 4 oraz art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899),

                                                    Starosta Lubaczowski

zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w celu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej, której stan prawny jest nieuregulowany poprzez zezwolenie na przebudowę polegającą na rozbiórce istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji Tomaszów Południe – Lubaczów oraz założeniu i przeprowadzeniu na części nieruchomości napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 KV relacji Tomaszów Południe - Lubaczów, tj.:
1. położona w obrębie ewidencyjnym Nowe Brusno gm. Horyniec - Zdrój:
- dz. nr 3754 o pow. 1,4728 ha,

    Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne.

                                                                                                            STAROSTA
                                                                                                      mgr Zenon Swatek

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Marciniszyn
  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2022-09-20 14:14
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2022-09-20 14:15

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 326
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-09-20 14:17:45