Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Uprzejmie zapraszam na VI Sesję Rady Powiatu w Lubaczowie, która odbędzie się w dniu 29 marca 2019r. godz. 10:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, w sali narad nr 13, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie.
 5. Złożenie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Lubaczowie za 2018 rok oraz przedstawienie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 6. Złożenie sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2016-2018.
 7. Złożenie sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.
 8. Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej za 2018 rok.
 9. Informacja z działalności Domu Dziecka w Nowej Grobli za 2018 rok.
 10. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubaczowie za 2018 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2019r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia przedstawicieli Rady Powiatu do składu Komisji konkursowej w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Lubaczowskiego” oraz zasad jego nadawania.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.
 17. Informacja Starosty z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 18. Zgłoszenie interpelacji i zapytań radnych.
 19. Wnioski i oświadczenia radnych.
 20. Sprawy różne.
 21. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady
mgr Marta Tabaczek

Metryka

 • opublikował: Krzysztof Kopaczek
  data publikacji: 2020-10-06 09:43

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1723
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-10-06 09:43:10