Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych

Informujemy, że Zarząd Powiatu Lubaczowskiego uchwałą nr 85/384/2021 z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu lubaczowskiego w 2021 roku, podjął decyzję o otwarciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

 • ochrony i promocji zdrowia;
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • edukacji, oświaty i wychowania;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Organizacje pozarządowe zainteresowane aplikowaniem o środki na ww. działania mogą składać wnioski zgodne z wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057)

Termin składania ofert upływa o godz. 15:00 w dniu 31 marca 2021 r.

Wymienione rozporządzenie, wzór oferty i wzór sprawozdania z realizacji zadania można pobrać ze strony: https://powiatlubaczowski.pl/organizacje-pozarzadowe/wzory-ofert-i-sprawozdan-organizacje-pozarzadowe/

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych - Mariusz Pieróg
  data wytworzenia: 2021-03-09
 • opublikował: Andrzej Pliszka
  data publikacji: 2021-03-09 10:55
 • zmodyfikował: Andrzej Pliszka
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-09 10:56

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 306
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-09-13 09:17:43