Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

XLI Sesja Rady Powiatu w Lubaczowie odbędzie się w dniu  17 marca  2022r., o godzinie 10.00  w sali narad nr 13 Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.  

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIX i  XL Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie.
 5. Informacja Starosty z pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 6. Przedstawienie przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie informacji o stanie bezpieczeństwa Powiatu Lubaczowskiego z zakresu ochrony przeciwpożarowej za 2021r.

Podjęcie  Uchwały Nr XLI/…/2022 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego Powiatu Lubaczowskiego za 2021r.

 1. Przedstawienie przez Komendanta Powiatowego Policji w Lubaczowie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Lubaczowskiego  za 2021r.
 2. Przedstawienie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Lubaczowskiego za 2021 r.
 3. Przedstawienie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubaczowie informacji o stanie bezpieczeństwa epizootycznego na terenie Powiatu Lubaczowskiego za 2021 r.
 4. Przedstawienie aktualnej informacji o sytuacji na przejściu granicznym Budomierz- Hruszew w związku z kryzysem migracyjnym w Ukrainie.
 5. Przedstawienie przez Komendantów Straży Granicznej informacji dotyczącej ochrony granicy państwowej na terenie Powiatu Lubaczowskiego w 2021 r.
 6. Przedstawienie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lubaczowie informacji o stanie bezpieczeństwa obiektów budowlanych na terenie Powiatu Lubaczowskiego za 2021 r.
 7. Przedstawienie przez Prokuratora Rejonowego w Lubaczowie informacji o stanie przestępczości i jej zwalczaniu na terenie Powiatu Lubaczowskiego za 2021 r.
 8. Złożenie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Lubaczowie za 2021 rok oraz przedstawienie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 9. Złożenie sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019-2021.
 10. Złożenie sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025.
 11. Podjęcie Uchwały Nr XLI/…/2022 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie określenia zadań  z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla powiatu lubaczowskiego i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2022r.
 12. Podjęcie Uchwały Nr XLI/…/2022 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Lubaczowskim na lata 2022-2027.
 13. Raport z realizacji Powiatowego Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest za 2021r.
 14. Podjęcie Uchwały Nr XLI/…/2022 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2022.
 15. Podjęcie Uchwały Nr XLI/…/2022 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie udzielenia Gminie Lubaczów pomocy finansowej.
 16. Podjęcie Uchwały Nr XLI…/2022 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środków trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie.
 17. Podjęcie Uchwały Nr XLI…/2022 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/154/2017 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30marca 2017r., w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie.
 18. Podjęcie Uchwały Nr XLI/…/2022 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wskazania kandydata do Rady Muzeum przy Muzeum Kresów w Lubaczowie
 19. Podjęcie Uchwały Nr XLI/…/2022 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Kresów w Lubaczowie.
 20. Podjęcie Uchwały Nr XLI…/2022 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie przyjęcia od Wojewody Podkarpackiego zadania publicznego z zakresu administracji rządowej w zakresie niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2022r.
 21. Podjęcie Uchwały Nr XLI/…/2022 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zasad wnoszenia i rozpatrywania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 22. Interpelacje i zapytania radnych.
 23. Wnioski i oświadczenia radnych.
 24. Sprawy różne:
 • Przedstawienie przez Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informacji o planowanych w 2022r., pracach remontowych na drogach wojewódzkich  przebiegających  przez teren  powiatu lubaczowskiego.
 1. Zakończenie obrad.         

Metryka

 • opublikował: Krzysztof Kopaczek
  data publikacji: 2022-03-14 10:15
 • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-14 10:15

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1002
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-03-14 10:15:36