Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Archiwum oraz zasady udostępniania danych

Adres Archiwum:

Starostwo Powiatowe w Lubaczowie, ul. Jasna 1
37-600 Lubaczów
Zbigniew Kędzior

Kontakt telefoniczny:
(16) 632-87-00

Zakres działania archiwum zakładowego

1. Archiwum zakładowe gromadzi materiały archiwalne (kat. A) i dokumentację niearchiwalną (kat. B).

2. Do zakresu działania archiwum zakładowego należy:

 • przejmowanie akt z komórek organizacyjnych,
 • przechowywanie i zabezpieczanie przyjętych akt oraz prowadzenie
 • pełnej ich ewidencji,
 • udostępnianie akt osobom upoważnionym,
 • przygotowanie i przekazywanie materiałów archiwalnych do właściwego archiwum państwowego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • inicjowanie komisyjnego brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz przekazywanie wybrakowanej dokumentacji na makulaturę, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia właściwego archiwum państwowego,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie postępowania z wszelką dokumentacją.

Udostępnianie akt

 1. Akta przechowywane w archiwum zakładowym są udostępniane dla celów służbowych oraz w uzasadnionych przypadkach poza lokal archiwum.
 2. Wypożyczenie akt z archiwum odbywa się na podstawie karty udostępnienia akt (dostępna na miejscu Archiwum), którą podpisuje pracownik wypożyczający akta.Potwierdzenie zwrotu akt na karcie udostępnienia dokonuje archiwista w obecności zdającego.

W zasobach archiwum Starostwa Powiatowego w Lubaczowie znajdują się:

 • akta osobowe pracowników
 • listy płac
 • karty wynagrodzeń
 • pozwolenia na budowę
 • ewidencje rejestracje pojazdów osobowych
 • akta po byłym Urzędzie Rejonowym w Lubaczowie

Metryka

 • opublikował: Krzysztof Kopaczek
  data publikacji: 2021-06-22 10:19
 • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-22 10:19

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1609
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-06-22 10:19:18