Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Starosta Lubaczowski zawiesza bezpośrednią obsługę interesantów punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Informujemy że nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie do odwołania udzielane będą w formie telefonicznej nr tel. 16/632 87 17 lub mailowej w godzinach pracy punktu zgodnie z przedstawionym harmonogramem.

 

Harmonogram dyżurów na miesiąc październik 2021r.
Punkt prowadzony przez adwokatów i radców prawnych

Punkty

Nazwa i adres

Dni tygodnia

Data

od godz. – do godz.

Zleceniobiorcy

Punkt nr 1

Starostwo Powiatowe w Lubaczowie
ul. Jasna 1
37-600 Lubaczów

Nr tel.
16/632 87 17

Poniedziałek

04.10.2021r.

7.30 - 11.30

r.pr Teresa Majewska – Konopka

e-mail: teresa.kancelaria@vp.pl

11.10.2021r.

7.30 - 11.30

adw. Krzysztof Kopciuch

e-mail: krzysztof.kopciuch@vp.pl

18.10.2021r.

7.30 - 11.30

r.pr Teresa Majewska – Konopka

e-mail: teresa.kancelaria@vp.pl

25.10.2021r.

7.30 - 11.30

adw. Krzysztof Kopciuch

e-mail: krzysztof.kopciuch@vp.pl

Wtorek

05.10.2021r.

 

7.30 – 11.30

 

r.pr Tomasz Buczkowski

e-mail: tbuczkowski@kancelariabttp.pl

12.10.2021r.

7.30 – 11.30

 

adw. Arkadiusz Sztajura

e-mail: sztajura@interia.pl

19.10.2021r.

7.30 – 11.30

r.pr Tomasz Buczkowski

e-mail: tbuczkowski@kancelariabttp.pl

26.10.2021r.

7.30 - 11.30

adw. Jarosław Mazurkiewicz

e-mail: adwokat.jmazurkiewicz@gmail.com

Środa

06.10.2021r.

7.30 – 11.30

r.pr. Wojciech Buczko

e-mail: kancelaria@wbuczko.pl

13.10.2021r.

7.30 - 11.30

r.pr. Wojciech Buczko

e-mail: kancelaria@wbuczko.pl

20.10.2021r.

 

7.30 - 11.30

 

adw. Arkadiusz Sztajura

e-mail: sztajura@interia.pl

27.10.2021r.

7.30 - 11.30

 

adw. Arkadiusz Sztajura

e-mail: sztajura@interia.pl

 

 

Czwartek

07.10.2021r.

7.30 - 11.30

r.pr Tomasz Buczkowski

e-mail: tbuczkowski@kancelariabttp.pl

14.10.2021r.

7.30 - 11.30

adw. Krzysztof Kopciuch

e-mail: krzysztof.kopciuch@vp.pl

21.10.2021r.

7.30 - 11.30

r.pr Tomasz Buczkowski

e-mail: tbuczkowski@kancelariabttp.pl

28.10.2021r.

7.30 - 11.30

adw. Krzysztof Kopciuch

e-mail: krzysztof.kopciuch@vp.pl

 

 

Piątek

 

01.10.2021r.

7.30 - 11.30

adw. Jarosław Mazurkiewicz

e-mail: adwokat.jmazurkiewicz@gmail.com

08.10.2021r.

7.30 - 11.30

r.pr Teresa Majewska – Konopka

e-mail: teresa.kancelaria@vp.pl

15.10.2021r.

7.30 - 11.30

adw. Jarosław Mazurkiewicz

e-mail: adwokat.jmazurkiewicz@gmail.com

22.10.2021r.

7.30 - 11.30

r.pr Teresa Majewska – Konopka

e-mail: teresa.kancelaria@vp.pl

29.10.2021r.

7.30 - 11.30

adw. Arkadiusz Sztajura

e-mail: sztajura@interia.pl

Harmonogram dyżurów miesiąc październik 2021r.
Punkt prowadzony przez Organizację pozarządową Stowarzyszenie „SURSUM CORDA” z siedzibą w Nowym Sączu ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz

Punkty

Nazwa i adres

Dni tygodnia

Data

od godz. – do godz.

Zleceniobiorcy

Punkt nr 2

Starostwo Powiatowe
w Lubaczowie
ul. Jasna 1
37-600 Lubaczów

Nr tel.
16/632 87 17

Poniedziałek

 

04.10.2021r.

11:30 – 15:30

adw. Krzysztof Kopciuch

e-mail: krzysztof.kopciuch@vp.pl

11.10.2021r.

11:30 – 15:30

adw. Krzysztof Kopciuch

e-mail: krzysztof.kopciuch@vp.pl

18.10.2021r.

11:30 – 15:30

adw. Krzysztof Kopciuch

e-mail: krzysztof.kopciuch@vp.pl

25.10.2021r.

11:30 – 15:30

adw. Krzysztof Kopciuch

e-mail: krzysztof.kopciuch@vp.pl

Wtorek

05.10.2021r.

 

11:30 – 15:30

r. rp. Tomasz Stupak

e-mail: t.stupak@wp.pl

12.10.2021r.

11:30 – 15:30

r. rp. Tomasz Stupak

e-mail: t.stupak@wp.pl

19.10.2021r.

11:30 – 15:30

r. rp. Tomasz Stupak

e-mail: t.stupak@wp.pl

26.10.2021r.

11:30 – 15:30

r. rp. Tomasz Stupak

e-mail: t.stupak@wp.pl

Środa

 

06.10.2021r.

11:30 – 15:30

r.pr. Marian Szałański

e-mail: mariansz@interia.eu

13.10.2021r.

11:30 – 15:30

r.pr. Marian Szałański

e-mail: mariansz@interia.eu

20.10.2021r.

 

11:30 – 15:30

r.pr. Marian Szałański

e-mail: mariansz@interia.eu

27.10.2021r.

11:30 – 15:30

r.pr. Marian Szałański

e-mail: mariansz@interia.eu

 

 

Czwartek

 

07.10.2021r.

11:30 – 15:30

adw. Krzysztof Kopciuch

e-mail: krzysztof.kopciuch@vp.pl

14.10.2021r.

11:30 – 15:30

adw. Krzysztof Kopciuch

e-mail: krzysztof.kopciuch@vp.pl

21.10.2021r.

11:30 – 15:30

adw. Krzysztof Kopciuch

e-mail: krzysztof.kopciuch@vp.pl

28.10.2021r.

11:30 – 15:30

adw. Krzysztof Kopciuch

e-mail: krzysztof.kopciuch@vp.pl

Piątek

 

01.10.2021r.

11:30 – 15:30

r. rp. Tomasz Stupak

e-mail: t.stupak@wp.pl

08.10.2021r.

11:30 – 15:30

r. rp. Tomasz Stupak

e-mail: t.stupak@wp.pl

15.10.2021r.

11:30 – 15:30

r. rp. Tomasz Stupak

e-mail: t.stupak@wp.pl

22.10.2021r.

11:30 – 15:30

r. rp. Tomasz Stupak

e-mail: t.stupak@wp.pl

29.10.2021r.

11:30 – 15:30

r. rp. Tomasz Stupak

e-mail: t.stupak@wp.pl

Oświadczenie o braku środków na opłacenie odpłatnej porady prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy telefonicznie złożyć prawnikowi lub doradcy dyżurującemu pod numerem telefonu 16/ 632 87 17 podając imię i nazwisko, swój numer PESEL oraz adres zamieszkania.


W celu uzyskania porady w formie pisemnej należy skierować zapytanie drogą mailową na wskazane adresy mailowe. Na wstępie zapytania mailowego należy wpisać wypełnioną treść następującego oświadczenia:

Ja, niżej podpisany(-na), (imię, nazwisko, adres)....................................................................,PESEL ..................................................,
oświadczam, że:
1) nie jestem w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,
2) w ciągu ostatniego roku, nie zatrudniałem(-am) innych osób2).
.............................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej)
1) W przypadku braku numeru PESEL – numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
2) Dotyczy tylko osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą.
………………………………………………………………………..
Data, imię i nazwisko
W przypadku przekazania anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim (karta B), stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2492) proszę o przesłanie opinii na adres: Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, adres poczty elektronicznej npp@lubaczow.powiat.pl lub nr tel. 16 632 87 06.

 

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Alicja Czernysz-Kawa
  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-08-05 09:46
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2021-10-04 10:04

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 159
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-10-04 10:04:47