Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

 Wydawanie kart wędkarskich lub kart łowiectwa podwodnego

1. Usługa umożliwia złożenie do starostwa Powiatowego w Lubaczowie wniosku o wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego, uprawniający osobę posiadającą taki dokument do amatorskiego połowu ryb.
2. Na podstawie art. 7 ustawy o rybactwie śródlądowym, osoby zainteresowane, po zdanym egzaminie ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb przed komisją egzaminacyjną powołaną przez społeczną organizację na rzecz ochrony ryb oraz     amatorskiego połowu ryb, mogą uzyskać kartę wędkarską lub kartę łowiectwa podwodnego. Z obowiązku składania egzaminu zwolnione są osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie rybackie.
3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14, z tym że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taka kartę.
4. Wydawane karty wędkarskie są laminowane.

Kogo dotyczy
Obywateli

Czas realizacji
Karty wydawane są bez zbędnej zwłoki

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego.
2. Zaświadczenie o zdanym egzaminie ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb.
3. Jedno aktualne zdjęcie.
4. Dowód wniesienia opłaty za wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego.

Opłaty
Opłata za wydanie karty wędkarskiej 10 zł płatna w kasie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie  lub na rachunek bankowy  Nr 47 9101 0003 2001 0010 7448 0005 Bank Spółdzielczy w Lubaczowie.

Tryb odwoławczy
Nie przysługuje

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1476).
2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U. z 2001r, Nr 138, poz. 1559 z późn. zm.)

Dane urzędu
Starostwo Powiatowe w Lubaczowie

Dane adresowe
ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów


Miejsce składania dokumentów
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska  I piętro, pok. Nr 19 albo w Sekretariacie Starostwa pok. Nr 9

Dni i godziny
Pon - pt   700  - 1500

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-08-06 09:12
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2021-08-06 09:13

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1599
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-06 09:17:49