Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

LIII Sesja Rady Powiatu w Lubaczowie odbędzie się 30 marca 2023 r. o godz. 10.00  w sali narad nr 13 Starostwa Powiatowego  w Lubaczowie.

Porządek obrad:

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z  LII Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie.
Informacja Starosty z pracy Zarządu Powiatu  w okresie między sesjami.
Podjęcie Uchwały Nr LIII/…/2023 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2023 r.
Podjęcie Uchwały  Nr LIII/…/2023 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
Podjęcie Uchwały Nr LIII/…/2023 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie przyjęcia od Wojewody  Podkarpackiego zadania publicznego  z zakresu administracji rządowej w zakresie niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2023 r.
Raport o wynikach realizacji Powiatowego Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest za 2022 r.
Podjęcie Uchwały Nr LIII/…/2023 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie  określenia zadań  z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla powiatu lubaczowskiego i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2023 r.
Złożenie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Lubaczowie za 2022 rok oraz przedstawienie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
Złożenie sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Lubaczowskim  na lata 2022-2024.
Złożenie sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025.
Interpelacje i zapytania radnych.
Wnioski i oświadczenia radnych.
Sprawy różne.
Zakończenie obrad.                                     

 Przewodniczący Rady

mgr Marta Tabaczek

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady Powiatu
  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2023-03-23 10:46

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 45
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-23 10:46:18