Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

XXXIII Sesja Rady Powiatu w Lubaczowie, odbędzie się w dniu  29 kwietnia 2021r. o godz. 10.00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie.
 5. Informacja Starosty z pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 6. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020r.
 7. Przedstawienie informacji przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie o środkach finansowych przeznaczonych na zwalczanie bezrobocia w powiecie lubaczowskim w 2021roku.
 8. Informacja o zadaniach realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie w ramach Tarczy Antykryzysowej w 2020 roku.
 9. Przedstawienie „Oceny zasobów pomocy społecznej” za 2020r.
 10. Przedstawienie Raportu o wynikach realizacji Powiatowego Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest za 2020 rok.
 11. Podjęcie Uchwały Nr XXXIII/…/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2021r.
 12. Podjęcie Uchwały Nr XXXIII/…/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie udzielenia Gminie Cieszanów pomocy finansowej.
 13. Podjęcie Uchwały Nr XXXIII/…/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie.
 14. Podjęcie Uchwały Nr XXXIII/…/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu w Lubaczowie do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 15. Podjęcie Uchwały Nr XXXIII/…/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie likwidacji Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleszycach.
 16. Podjęcie Uchwały Nr XXXIII/…/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie ustalenia planu sieci szkół publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Lubaczowskiego, od dnia 1 września 2021roku.
 17. Podjęcie Uchwały Nr XXXIII/…/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie likwidacji Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej  i Kartograficznej w Lubaczowie.
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Wnioski i oświadczenia radnych.
 20. Sprawy różne.
 21. Zakończenie obrad.

Metryka

 • opublikował: Krzysztof Kopaczek
  data publikacji: 2021-06-11 09:45

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1546
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-06-11 09:45:26