Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

 Uprzejmie zapraszam na VIII Sesję Rady Powiatu w Lubaczowie, która odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2019r. godz. 10:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, w sali narad nr 13, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie.
 5. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018.
 6. Przedstawienie informacji przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie o środkach finansowych przeznaczonych na zwalczanie bezrobocia w powiecie lubaczowskim w 2019 roku.
 7. Przedstawienie informacji przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie z realizacji Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Powiecie Lubaczowskim na lata 2015-2020.
 8. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2018 rok.
 9. Przedstawienie raportu o wynikach realizacji Powiatowego Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest według stanu na grudzień 2018 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2019r.
 11. Informacja Starosty z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 12. Zgłoszenie interpelacji i zapytań radnych.
 13. Wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady
mgr Marta Tabaczek

Metryka

 • opublikował: Krzysztof Kopaczek
  data publikacji: 2020-10-06 09:47

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1434
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-10-06 09:47:45