Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Do zadań Sekretarza Powiatu należy:

 1. nadzorowanie przestrzegania przez pracowników właściwej organizacji pracy, porządku i dyscypliny pracy,
 2. nadzorowanie toku i terminowości wykonywania zadań oraz procesu szkolenia pracowników w Starostwie,
 3. koordynowanie prac związanych z opracowywaniem projektów aktów regulujących struktury i zasady działania Starostwa i jego komórek wewnętrznych,
 4. nadzorowanie toku przygotowywania projektów uchwał Zarządu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń Zarządu,
 5. koordynowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez Zarząd,
 6. nadzorowanie zapewniania warunków materialno-technicznych dla działalności Starostwa,
 7. przeglądanie i rozdzielanie korespondencji,
 8. nadzorowanie działalności kontrolnej Starostwa,
 9. nadzorowanie terminowego załatwiania spraw,
 10. sporządzanie testamentu allograficznego,
 11. wykonywanie nadzoru nad wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Starostwa w zakresie spraw organizacyjnych,
 12. ustalanie czy wniesione pismo jest skargą, czy wszystkie poruszone w nim problemy mogą być rozpatrywane w trybie skargowym i ustalenie jednostki właściwej do rozpatrzenia skargi,
 13. prowadzenie rejestru skarg i wniosków, opracowywanie analiz,
 14. realizowanie procedury ustalenia usługodawcy wykonującego audyt wewnętrzny Powiatu,
 15. przygotowywanie umowy z usługodawcą o którym mowa w pkt 14, z określeniem warunków zawartych w ustawie o finansach publicznych, śledzenie prawidłowości jej wykonania,
 16. przygotowywanie imiennego upoważnienia dla audytora usługodawcy do przeprowadzenia audytu wewnętrznego w komórkach audytowych,
 17. przechowywanie dokumentów audytowych, ich zabezpieczanie, w tym w formie elektronicznej, udostępnianie planu audytu oraz sprawozdanie z jego wykonania zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej,
 18. przekazywanie do realizacji ustaleń audytorskich dokonanych przez usługodawcę i kontrolowanie ich wykonania.

Metryka

 • opublikował: Konrad Jedynowicz
  data publikacji: 2020-11-26 14:24

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1653
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-11-26 14:24:10